Kongreset

posted in: Uncategorized | 0

Më poshte keni vegëzat për te gjitha kongreset që do të mbahen:

 

WOC 2018 – Barcelona 16 – 19 June 2018 >>

20-23 September 2018 EURETINA 2018 Place Reed Messe, Vienna, Austria>>

2-26 September 2018 ESCRS 2018Vienna, Austria ( no link availible)

7-30 September 2018 DOG 2018 PlaceBonn>>

TOD 2nd Live Surgery Symposium – 28 june – 01 july, 2018>>


Më poshte keni vegëzat për kongreset e mbajtura deri tash:

 

KONGRESI I DYTË NDËRKOMBËTAR I OFTALMOLOGËVE TË KOSOVËS 20-21 Nëntor 2015, Prishtinë, Kosovë>>