Simpoziumi i 2-të Ballkanik i Oftalmologjisë, 12-14.10.2018, Prishtinë.

posted in: Për Ne | 0

Në emër të Shoqatës së Oftalmologëve të Kosovës – SHOFK, kemi kënaqësinë të ju informojmë se me datë 12-14 Tetor të vitit 2018 në Prishtinë do të mbahet Simpoziumi i 2-të Ballkanik i Oftalmologjisë.
Data e fundit për pranim të abstrakteve për prezentim oral dhe/ose poster është 16.09.2018.

Gjuha zyrtare: shqip dhe anglisht, me përkthim simultan.

Më shumë informata do të keni në ditët në vazhdim si dhe në web.

Këshilli organizativ:
Prof. Dr.
Naser Salihu
Kryetar i SHOFK

Dr. med.
Burim Zhuri
Nënkryetar i SHOFK

Dr. med., MBA HM
Mentor M. Gorani
Sekretar i SHOFK

Dr. med.
Belinda Pustina
Arkatare e SHOFK