Kryesia

posted in: Për Ne | 0

 

 

Prof. Dr. Naser Salihu- kryetar i SHOFK

 

Dr. Burim Zhuri-nënkryetar i SHOFK

 

Dr. Mentor Gorani- sekretar i SHOFK

 

Dr. BelindaPustina -arkatare e SHOFK.